Historia

Tomas Kaiser är mannen bakom Hello Sweden Team. På 80-talet tillhörde han världseliteninom motorsport och bjöds vid ett tillfälle in att köra ett F3-lopp i Sverige. För att ha råd att hyra en bil och finansiera loppet vände han sig till företagarna i sin hemort Sälen. Många ville vara med och till slut stod 29 olika företag på sponsringslistan.

Att få plats med 29 olika dekaler på bilen blev svårt, framförallt då en del småföretag saknade logotyp. För att ändå kunna representera alla skrev Tomas så stort han kunde på bilen: Sälen. Många undrade varför och Tomas berättade för alla om hemorten och företagarna som gemensamt slutit upp stöttat honom.

Där och då föddes en idé. Om företagare från Sälen kunde göra detta, varför inte företagare från hela Sverige? Tomas presenterade sin idé och Svenska Exportrådet såg möjligheten för svenska företag att genom motorsporten nå ut i Europa. Där lades grunden till Hello Sweden Team.

Inom några år kom fler sporter och idrottare att läggas till i Hello Sweden Team och nätverket växte till den väletablerade plattform den är idag. Genom åren har många svenska världsstjärnor fått Hello Sweden Team som sin första sponsor, eller en av de första, och därmed kunnat satsa på sin sport. Bland dessa kan nämnas Magdalena Forsberg, Anja Pärson, Carolina Klüft och Charlotte Kalla.