GDPR

INTEGRITETSPOLICY
Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största hänsyn och respekt. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras av Hello Sweden Promotion AB för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

VILKA UPPGIFTER LAGRAR VI OCH HUR LÄNGE
Vi samlar in uppgifter för att boka, ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation. De uppgifter som lagras är kontaktuppgifter, samt övriga uppgifter som ni tillhandahåller vid en anmälan för ett arrangemang eller samarbete med oss. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du oss. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

 

 

SAMTYCKE
Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss .
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.


Hello Sweden Promotion AB
Sälenvägen 10
780 67 Sälen
info@hellosweden.se
+46(0)280-200 44