PARASPORT DAY

En dag med fokus på Parasport och dess möjligheter. Välkomna till Bosön för en   fantastisk dag med inspiration – inget är omöjligt.

Datum:
Plats:
Pris:

21 april–21 april
Bosön
TBA